Vaba arutelu (mõistlikkuse piires)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vaba arutelu (mõistlikkuse piires)

kaidokikkas
Administrator
Siin saab soovi korral arutada ka kursust otseselt mittepuudutavaid teemasid. Need ei lähe aga punktiarvestusse.