Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

classic Classic list List threaded Threaded
24 messages Options
12
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

markuv
Tooge mõni näide tehnoloogiast, mida võib käsitleda kui ebaeetilist, aga mis leidis kasutust eetilisena.
Või vastupidi.

Sakslaste V-2 vast võiks üks olla, mis oli mõeldud inimeste hävitamiseks aga pani hoopis aluse inimkonna kosmosesse jõudmisele.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

siojav
Tuumatehnoloogia oli algselt loodud sõjarelvana kuid tänasel hetkel on tegemist hea alternatiivse energiaallikana, mis õigesti käsitlemise korral on üks kõige puhtam energia tootmise vorm :)

Geneetiline manipulatsioon (GMO) oli algselt väga vastuoluline ja olgem ausad (kohati võib siiani olla) aga see on aidanud toidujulgeolekuga. Rahvastiku toiduallikas on kaitstud taimehaiguste vastu ning on aidanud leevendada näljahäda.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

topund
In reply to this post by markuv
Tehisintellekt.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

Rain_Kasemets
In reply to this post by markuv
ei tea kas see on nüüd ebaeetiline aga nt. tavaline mikrolaine ahi sai ju tegeliku alguse sõjaväe radari süsteemist.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

ersomm
In reply to this post by markuv
Pigem meenuvad ikka vastupidised näited.

Alfred Nobeli plahvatuslik dünamiit kaevandustes vs terrorismivahend
Krüptoraha riikide ülekohtu eest kaitsmiseks vs küberkurjategijate eelistatuim rahateenimisplatvorm
Targad majad kui viis lihtsustada elu vs riigi jälgimise aparaat
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

AHein
In reply to this post by markuv
Algselt olid droonid leiutatud sõjalisel eesmärgil, kuid nüüd on neile ka palju eetilisi kasutamise võimalusi.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

APrintsev
This post was updated on .
In reply to this post by siojav
Tuumarelvade enda eetilisust võib ka väga mitme nurga alt vaadata. Ühest küljest on tegu väga hävitavate ja püsivate mõjudega relvaga, kuid teistpidi on selline eksistensiaalne oht nii suur, et paljud sõjad on seepärast olemata jäänud(ehkki see paradigma on nüüd mingil määral moonutatud). Teise maailmasõja näitel oli Jaapani linnade tuumalõhkepeadega pommitamine mingis mõttes eetilisem, kui alternatiivne plaan pommitada hoopis suure koguse süütepommide ja nahkhiirtega, kelle jala küljes süütepommid olid(nahkhiired otsivad pimedaid varjualuseid ja linnades peale pööningute väga palju variante ei ole), ning Jaapani puidust ehitised oleks väga kiiresti põlenud. Selle nurga alt tõi tuumapommitamine sõjale kiire lõpu ning vältis rohkelt inimkaotusi.

Infotehnoloogiast sellelaadesid näiteid palju ette ei tule, ehk ei ole infotehnoloogilised tuumarelvad(näiteks loogikapommid tehisintellektide vastu ¯\_(ツ)_/¯) lihtsalt veel leiutatud.

Näiteks võib ehk tuua krüptovararünnakud haiglate ja muude avalike astusute vastu, mis küll olles ebaeetilised sundisid neid asutusi vähemalt natuke oma IT taristut kaasajastama.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

olgati
Iga tehnoloogia võib olla kasutatud nii ja na, kõik sõltub kasutaja kavatsust.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

ChristopherK
Ma nõustun, iga tehnoloogia algab neutraalses olekus ning keegi võib kasutada seda ebaeetiliselt või eetiliselt. Näiteks, kaameratega järelevalve. See võib olla kas hea kaitse mehanism või tehnoloogia mis aitab sinu leidmist ja ebaõiglast vangistamist.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

chrispartel
In reply to this post by markuv
Näotuvastustehnoloogia on tekitanud muret eraelu puutumatuse rikkumise, massilise jälgimise ja mõne teise võimaliku väärkasutuse pärast. Tundub nagu ebaeetiline tehnoloogia, kuid on kasutatud ka erinevates eetilistes rakendustes. Üks selline rakendus on õiguskaitses. Näotuvastustehnoloogiat on kasutatud kadunud isikute, inimkaubanduse ohvrite ja kuritegeliku tegevusega seotud isikute tuvastamiseks ja asukoha leidmiseks. See on aidanud õiguskaitseorganeid kuritegude lahendamisel, avaliku julgeoleku parandamisel ja kurjategijate vastutusele võtmisel.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

jaanuspi
In reply to this post by markuv
Erinevad küberturbe tööriistad, nt Metasploit ja Nmap. Võib kasutada süsteemide testimiseks ja uurimiseks, kuid samuti ka pahatahlikuks ründeks.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

vladislavnikiforov
In reply to this post by markuv
Ka meie lemmik Internet ei eraldunud ja oli algselt loodud USA sõjalistel eesmärkidel 1960. aastatel. See oli käsitletud teadlaste ja sõjaväelaste vahelise suhtluse vahendina. Seejärel sai Internet kättesaadavaks kogu maailmale ja sai meie elu lahutamatuks osaks.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

TPärn
In reply to this post by markuv
Üks näide on steriliseerimine. Kunagi oli see ebaeetiline, sest seda rakendatud sunniviisiliselt ja diskrimineerivalt teatud rühmade suhtes rassilistel põhjustel. Tänapäeval on see eetiline, sest seda tehakse vabal tahtel ja meditsiinilistel põhjustel.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

rolandK
In reply to this post by markuv
USA sõjaväelt on ikka omajagu tehnoloogiaid jõudnud tsiviilkasutusse, näiteks GPS oli algselt loodud militaar valdkonna jaoks.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

KristjanZ
In reply to this post by markuv
GPS positsioneerimine - Algselt sai arendatud puhtalt sõjalistel eesmärkidel. Nüüdseks osa meie igapäevast.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

NadeždaB
In reply to this post by markuv
Ma arvan, et see on näotuvastustehnoloogia.

Kuigi näotuvastustehnoloogia võib privaatsuse rikkumise, diskrimineerimise ja kuritarvitamise tõttu olla potentsiaalselt ebaeetiline, on see leidnud kasutust ka eetilistes stsenaariumides.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

GertAndry
In reply to this post by markuv
Kui vastupidist tahad siis hea näide on internet. Leiutati info jagamiseks ja nüüd on seal igasugust kurja. Leidub narkootikumide, relvade, orjade müümist ja väga palju veel.

Nimekiri kurjast, mis toimub internetis, on väga pikk. Ma isegi ei ürita kõike loetleda.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

SörenA
In reply to this post by markuv
Esimese asjana tuleks meelde droonid või mehitamata õhusõidukid. Neil on väga erinevad kasutusotstarbed.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

erlendk
In reply to this post by markuv
Huvitav on lugeda erinevaid vastused. Tundub, et peamiselt kogu meie eetiline tehnoloogia on saanud alguse sõjapidamisest. GPS mõte mulle väga meeldis, kuid kohati on tunne, et tänapäeval üritame selle toote kasutamist teha taaskord ebaeetiliseks. Nt suvalise rakenduse alla laadimine telefonis. Rakendus kindlasti tahab teada, kus sa parasjagu oled.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Eelduste kohaselt ebaeetilise tehnoloogia kasutamine eetiliselt (Nädal 15)

rudolfosman
In reply to this post by markuv
Kogu krüptograafia on olemuselt kaheterane mõõk: ühest küljest on see igati eetiline ja kasulik (suhtluse krüptimine, privaatsuse tagamine, vilepuhujate ja vabadusvõitlejate kaitsmine tagakiusamise eest, digiallkirjad/serdid jne), teisest küljest võimaldab igasugusel (küber)kuritegevusel toimida, nii et jõustruktuurid ei saa seda kätte (lunavara ründed, tumeveebi kaudu toimiv kuritegevus jms).
12